Blog

DHI Saç Ekimi

dhi hair transplant
dhi-sac-ekimi
DHI saç ekimi, seyrek saçlar ve kelliği kadın erkek fark etmeksizin kader olmaktan çıkaran, minimal kanama riskinin bulunduğu ve kalıcı bir sonuca sahip saç ekim yöntemlerinden biridir. Saç dökülmesi başlangıç evresindeyken her ne kadar fazla umursanmasa da sürecin başlarında gerekli önlemler alınmadığı takdirde dökülme ilerleyip kelliğe kadar varan sonuçlara ve doğal olarak da özgüven azalması ile psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Estetik dünyasının her geçen gün gelişmesiyle beraber en fazla başvurulan ve tatmin edici kalıcı sonuçlar sağlayan uygulamalarından biri de saç ekim işlemidir. Saç ekim işleminin ardından kişiler kendilerini daha genç ve daha çekici hissetmektedirler.

DHI Saç Ekimi Nedir?

DHI saç ekimi (Direct Hair Implantation) yani bir diğer adıyla Doğrudan Saç Ekimi, saç ekim işlemlerinde FUE tekniğine alternatif olarak üretilen çözümlerden biridir. Alanında uzman estetik ve plastik cerrah, bu yöntem esnasında Choi adı verilen medikal bir kalem kullanılarak greftler toplanır ve yine aynı kalem aracılığıyla kesi ya da dikiş olmadan istenilen bölgeye hemen transfer edilerek gerçekleştirilir. FUE yönteminin aksine DHI yönteminde saç kökleri hava ile temas etmez. Bu sayede kıl köklerinin sağlıklı kalması sağlanır. Ayrıca yine DHI yöntemiyle saç ekimi esnasında FUE tekniğinde olduğu gibi belirgin miktarda bir kanamanın olması da söz konusu değildir. DHI saç ekimi FUE saç ekim tekniği ile kıyaslandığında ise FUE yönteminde saç ekim işlemi 3 aşamalı iken DHI yönteminde kullanılan özel kalem sayesinde 2 aşamada saç ekim işlemi tamamlanmış olmaktadır.

DHI Saç Ekim Yönteminin Amacı Nedir?

DHI saç ekim yönteminin amacı, saç ekim işlemi esnasında yapılan greft alımı ve transferini 2 ayrı süreç yerine tek bir seferde gerçekleştirmektir. Böylece hastaya konfor ve kolaylık sağlanırken saç ekimi esnasında kıl köklerinin sağlığının korunmasını, hastanın saçının kısaltılmadan işlemin yapılmasını ve günlük hayata dönüş sürecinin hızının arttırılmasını amaçlamaktadır. DHI saç ekim işleminin sonrasında iyileşme sürecinin tamamlanması ile beraber de hastalar istedikleri yoğun ve gür saç görünümüne kavuşmuş olurlar.

DHI Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

DHI saç ekimi (Direct Hair Implant) toplu greft alımı yapılmadan saç köklerinin tek tek alındığı ve istenilen bölgeye yine tek tek transfer edilmesi esasına dayalı bir uygulamadır. İşlem esnasında herhangi bir kesi ya da dikiş yapılmadığı için işlem sonrasında iz kalma ihtimali de yoktur. Yine FUT tekniğinde olduğu gibi şerit şeklinde kesim yapılarak saçların alınması yerine, tek tek köklerin alınması esasına dayalı olduğu için belirgin ölçüde bir kanama da olmamaktadır. Hatta neredeyse kanamasız bir işlem olduğunu söylemek bile mümkündür.

İşlem esnasında oldukça hassas olan greftler özel bir alet aracılığıyla çıkarılarak hiç zarar görmelerine fırsat tanınmadan doğrudan saçsız bölgede ince uçlu iğnelerle açılan deliklere yerleştirilirler. DHI saç ekim işlemi boyunca bu süreç her bir saç kökü için tek tek uygulanır. Bu nedenle tüm ekimin tek bir seansta tamamlanması mümkün olmadığından birkaç seansa bölünecek şekilde tüm ekim işlemi tamamlanmış olur.

DHI Saç Ekim İşleminin Aşamaları Nelerdir?

 • DHI saç ekim işlemi esnasında hastanın herhangi bir acı ya da ağrı hissetmemesi için hem donör bölge hem de ekimin yapılacağı bölgeye lokal anestezi uygulaması yapılarak uyuşması sağlanır.
 • Hastanın baş bölgesinin uyuşmasının ardından özel alet aracılığıyla saç kökleri toplanır.
 • Toplanan saç kökleri, ekim bölgesinde ince uçlu iğne aracılığıyla açılan deliklere yine köklerin alımında kullanılan özel alet aracılığıyla basılarak kafa derisine yerleştirilir.
 • Yaklaşık 6-8 kadar süren bu işlem birden fazla seanslar olarak yapılarak istenen nihai saç görünümü sağlanmaktadır.

DHI Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir?

DHI saç ekimi diğer saç ekim teknikleri ile kıyaslandığında oldukça avantajlı bir işlemdir. Bu avantajlardan bazıları;

 • DHI yönteminde alınan greftler bekletilmeden transfer edilirler. Bu sayede saç kökleri hava ile temas etmez ve zarar görmezler. Yaşanabilecek kök kaybının önüne geçilmiş olur.
 • Alınan saç köklerinin transfer edilmesinde açılan delikler oldukça küçüktür. Aynı zamanda greftlerin alınmasında da tek tek alma işlemi uygulandığından dolayı hem saç köklerinin alımı hem de yerleştirilmesi sırasında neredeyse hiç kanama olmamaktadır.
 • İşlem esnasında kanama gerçekleşmediği için uzun iyileşme ve pansuman süreçlerine de ihtiyaç duyulmaz.
 • DHI saç ekimi esnasında herhangi bir kesi ve dikiş yapılmadığı için işlem sonrasında iz kalma ihtimali yoktur. Saç ekimi yapıldığının anlaşılmaması, hastaların günlük yaşamlarına rahatlıkla devam etmelerini de sağlar.
 • Diğer yöntemlere kıyasla saç kökleri daha sık şekilde ekilebilir. Ayrıca saç kökleri, saçların çıkış yönlerine doğru yerleştirilerek daha doğal bir görünüm elde edilmiş olur.
 • İyileşme süreci diğer saç ekim yöntemlerine göre daha kısadır ve enfeksiyon riski de bulunmamaktadır.
 • Saç dökülmesi tamamlanmamış olan hastalarda da güvenle uygulanabilen bir yöntemdir. Mevcut saçların zarar görmesi ve kalıcı kellik gibi riskleri yoktur.

DHI Saç Ekiminin Dezavantajları Nelerdir?

 • DHI saç ekim yöntemi her ne kadar diğer saç ekim yöntemleri ile kıyaslandığında belirgin avantajlara sahip olsa da alanında uzman plastik cerrahlar ve ekipleri tarafından uygun hijyenik koşullar sağlanmadan yapıldığı takdirde bazı dezavantaj ve risklere sahip olabilmektedir. Örneğin, ekimi yapacak olan uzman yüksek dikkate ve özene ya da tecrübeye sahip değilse, özellikle ekim alanının çok dar olduğu bölgelerde çalışırken Choi aletinin uçlarıyla diğer saç  köklerine zarar verebilmektedir.
 • Buna ek olarak, DHI yöntemi FUE saç ekim yöntemiyle kıyaslandığında, işlem aşamalarını 3’ten 2’ye düşürdüğü ve saç köklerinin bekletilmeden hemen transferinin yapılmasına olanak sağladığı için biraz daha masraflı bir yöntemdir.
 • DHI saç ekim işlemi esnasında saç kökleri tek tek toplanıp yerleştirildiği için işlem tek seans içerisinde tüm ekim işlemi tamamlanamamaktadır. İstenen nihai görünüm için birkaç seans olarak uygulamanın yapılması bazı hastalar için dezavantaj olarak kabul edilebilmektedir.

DHI Saç Ekimi Kimlere Yapılamaz?

DHI saç ekim işleminin yapılabilmesi için hastanın genel sağlık durumunun uygun olması gerekmektedir.

 • Hepatit C ve AIDS hastalığı olanlara,
 • İşlem öncesi Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları genel sağlık durumu açısından bırakamayacak kişilere,
 • Tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlığı bulunup, doktorunun saç ekim işlemi için onay vermediği hastalara,
 • Donör bölgesinde yeteri kadar greft bulunmayan ve bu nedenle transferinin gerçekleştirilemeyeceği kişilere,
 • 3 defadan fazla başarısız saç ekim işlemi yaptırmış ve tekrar denemek isteyen ancak mevcut saç kökü bulunmadığından dolayı kök transferinin gerçekleştirilemeyecek olanlara DHI saç ekimi uygulanamamaktadır.

DHI Saç Ekimi Fiyatı Nedir?

DHI saç ekim işleminin fiyatı, hastanın mevcut saç durumuna, ihtiyaç duyulan ekim miktarına, uygulanacak olan seans sayısına, doktorun tecrübesine ve kliniğin kalitesine göre oldukça değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri de yasal değildir. Bu sebeple saçlarında henüz tam dökülme gerçekleşmese de dökülmelerin başlayıp ilerlediği, kelleşme veya saçlarındaki seyrelme sorunuyla mücadele eden ve özgüvenini arttırmak için çözüm arayışına giren hastalarımız 02122414624 numaralı telefondan kliniğimizi arayarak detaylı bilgi ve randevu alabilir.