Blog

Vertex ( Tepe ) Bölgesine Saç Ekimi

Vertex ( Tepe ) Bölgesine saç ekimi

Vertex ( Tepe ) Bölgesine Saç Ekimi ; Saç dökülmesi problemleri olan ve özellikle erkeklerde, belli bir yaştan sonra ya da genetik yatkınlık, stres, psikolojik ya da hormonal etkilere bağlı olarak genç yaşlardan itibaren ortaya çıkmaya başlar. Her insan; doğası gereği, saçlarındaki görünümünün bütünlüğünün bozulmasından rahatsızlık duyar, dökülen saçların tekrar eski görüntüsüne kavuşması için kozmetik, cerrahi ya da değişik tedavi yöntemlerinin arayışına girer. Modern çağın getirdiği araştırma ve ilerleme çalışmalarında kazanılan başarı sayesinde saç ekimi teknikleri, 1991 yılından itibaren ve duraksamadan yenilenmeye ve güncellenmeye devam eden yeni yöntemlerle, günümüz koşullarında birçok bölgesel saç dökülmesi sorunu ile karşı karşıya kalan kişilerin imdâdına koşmakta ve konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Saç ekimi denince, daha önceki yıllarda bu işlemi denemiş ve çok fazla olumlu sonuçlar elde edememiş  kişilerde, “acaba yine başarısız bir tecrübe yaşar mıyım?” kaygısı oluşması, son derece beklenen bir durum olmakla birlikte, artık yeni tekniklerin, yan etkileri en aza indirgenmiş haliyle uygulandığı bir döneme gelmenin getirisi olarak, saç ekim işlemlerinden en yüksek verimin alındığı bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız. Buna bağlı olarak, saç ekimi ile saç bütünlüğünü yeniden kazanmak isteyen kişiler için uygulanan teknik ve terimler konusunda biraz bilgi vermek gerekirse, konu başlıkları ve içerikleri aşağıda açıklanan şekliyle sıralayabilmek mümkündür:

Vertex “ Tepe Bölge” 

Vertex kelimesini Latinceden Türkçeye tercüme edecek olursak; “herhangi bir şeyin tepe noktası” anlamını taşımaktadır. Tıbbi literatürde ise vücudumuzun en tepesi, yani  kafatasının tepe noktası olarak  adlandırılan bir  terim olan  vertex,  saç ekimi protokolünde üzerinde en fazla üzerinde durulan alanlardan biri olarak yer almaktadır; bunun nedenleri arasında verteks alanında mevcut olan saç kıllarının her biri, yapıları itibarıyla kendine özgü değişik bir şekilde birbiriyle uyumlu bir dönüş formu oluşturmakta ve herkeste farklı şekillerde yapılanabilmektedir.

Bu bölgedeki saçın dönme yönü bazı kişilerde sağ yöne; bazı kişilerde de sol yöne doğru olabilmektedir. Bu uyumu takip edecek şekilde natürel bir görünüm oluşturabilmek açısından, saç ekimi uygulaması yapılacak kişinin verteks bölgesine saç ekimi yapılırken, saç tellerinin gidişat yönüne paralel olarak çalışabilmek; sonucun doğal olabilmesi ve verteks bölgesine uygulanan tekniğin neticesinde yapaylıktan uzak ve adeta, hiç saç ekimi yapılmamış bir görünüm kazanmasını sağlamak bakımından son derece önem taşır. Bu noktada ise  saç ekimi işlemini uygulayan kişi tarafından, vertex bölgesindeki saçların dönme hattını korumaya özen gösterilerek,  uygun ve modern tekniklerin en doğal neticeyi sağlayabilecek şekilde saç derisine adapte edilmesi gerekmektedir.

Vertex ( Tepe ) Bölgesine saç ekimi

Verteks Bölgede Saç Dökülmesi

Vertex ( Tepe ) Bölgesine saç ekimi , özellikle erkeklerde sık rastlanan saç dökülmesine ait problemlerin  başında gelmektedir. Bazen yaş ilerlemesi ile birlikte erkeklerde görüldüğü kadar sık bir oranda olmasa da, kadınlarda da tepe bölgesinde saç dökülmesi  şikâyetleri gözlemlenebilmektedir. Verteks bölgede saç dökülmesine sebep olan etkenlerin bir tanesi, erkeklik hormonu olan androjen hormonu salınımına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Vücudun doğal döngüsüne göre; normal şartlarda erkeklerde az bir miktarda kadınlık hormonu olan östrojen salgılandığı gibi, kadınlarda da bir miktar androjen salgılandığından, kadınlarda da androjen salgılanmasındaki problemler nedeniyle verteks bölgesinde dökülmeler görülebilmektedir. Genellikle erkeklerde daha fazla rastlandığından dolayı bu dökülmenin adı halk arasında “erkek tipi saç dökülmesi” olarak geçer. Tıbbi olarak ismi “Androgenetik Alopesi” olan verteks bölgede saç dökülmesi, genetik yatkınlıkla doğru orantılı olarak, ergenlik döneminden başlamak suretiyle;  otuzlu ve ellili yaşlara doğru giderek artış gösteren bir şekilde ilerleyebilmektedir. Bu şekilde ilerleme gösteren ve dökülme yaşanan bölgede oluşan problem, kozmetik ve ilaç sektöründeki gelişmeler vasıtasıyla bir miktar yavaşlatılabilse dahi, tamamen ortadan kaldırılması maalesef mümkün olamamaktadır. Saç ekimi yöntemleri ile yapılan tedavi şekilleri mevcut sorunu gidermeye ve doğal bir görüntü oluşturarak saç dökülmesi yaşanan kısımlardaki problemi ortadan kaldırmaya yarar.

 Verteks Dökülmelerinin Hamilton Ölçeği ile Ölçeklendirilebilmesi

Vertex ( Tepe ) Bölgesine saç dökülmelerinin sınıflandırılması ve dökülme aşamalarının ölçeklendirilmesi çalışmalarını ilk defa 1950 yılında Dr James Hamilton başlatmış ve tanıtmıştır, 1970 yılında ise Dr O’tar Norwood, bu ölçek üzerinde gelişmiş çalışmalar yaparak ölçeğin gelişme aşamasını tamamlamıştır. Bu ölçek sayesinde saç dökülmesi sonucunda meydana gelen kellik, yedi aşama olarak ayrı ayrı tiplendirilebilmektedir.

  • Birinci tipte; alın kemiği saçın bu alanda yer alan çıkış kısmında çok hafif geriye doğru çekilme gözlenmesidir. Bu tipte hali hazırda dökülme meydana gelmemiş de olabilir.
  • İkinci tip dökülmede; alın çizgisinin ön kısımlarında iki taraftan da çekilme meydana gelmiş olmaktadır.
  • Üçüncü tip dökülmede ise; problem, birinci ve ikinci tip dökülmeye göre çok daha fazla fark edilen bir hale gelmiştir ve açıklık olan kısımlar belirginleşmeye başlamış durumdadır. Verteks ( tepe ) bölgedeki dökülmeler açıklığa dönüşmüş, şakak bölgesinde geriye doğru dökülmeler oluşmaya başlamıştır.
  • Dördüncü tipte, Verteks Bölgesinde gözle görülür şekilde seyrelme oluşmuştur fakat henüz saç kenarlarındaki kısımlar dökülmemiştir.
  • Beşinci tip dökülmede, mevcut olan dökülmelerin ciddi oranda arttığı gözlemlenir ve verteks bölgesindeki açıklık daha da geniş bir alana yayılır.
  • Altıncı tipte ise, alın çizgisinden başlayan açılma verteks ile neredeyse birleşmek üzeredir. Alın kemiğinin orta ve üst kısımlarında ise, yine dökülmeyen saçlar mevcut bulunmaktadır.  
  • Yedinci tipi dökülme, alın kemiğindeki kalan saçlarını da döküldüğü ve sadece kulakların arka kısımlarındaki bölgede minimal olarak gözlenen saç köklerinin kaldığı, böylelikle saç dökülmesi aşamalarının en son noktası olan dökülme şekli olarak nitelendirilir. 

        

Verteks Bölgede Saç Dökülmesi Hızı

Verteks bölgede saç dökülme hızı, birinci ve ikinci tipi dökülme tamamlanana kadar çok yoğun bir oranda değildir. Kişideki saç dökülme problemi, üçüncü tip dökülme aşamasına ulaştığında verteks bölgedeki açılma net bir şekilde artmaya başlar. Bunun en büyük nedeni verteks bölgedeki kıl foliküllerinin daha küçük ve zayıf foliküllere evrilmesidir. Meydana gelen bu yeni foliküller, olması gerektiğinden daha az renk pigmenti içerdikleri ve kısa olduklarından, daha zayıf ve dökülmeye daha yatkın hale gelmektedir. Dolayısıyla bu safhaya gelindikten sonra dökülme hızı gitgide artar ve kişide belirgin ve  gözle görülür hale gelmeye başlar.

Kişilerin genetik yapısı, hormonal faktörler ve stres gibi problemlerin getirisi olarak yaşadıkları saç dökülmesi problemi, bazı kişilerde alın bölgesinden başlamakla birlikte, bazı kişilerde de önce verteks bölgesinde görülmeye başlar. Bazı kişilerde de verteksteki dökülmeler başladıktan sonra hızla artarak ilerleme kaydetmeye devam eder. Bazı kişilerde dökülme hızı dalgalı seyredebilir, önce hızla başlayıp sonra yavaşlayabilir. Bu durum, kişiden kişiye ve birçok faktörün etkisiyle değişkenlik gösterebilmektedir.

Verteks Bölgede Saç Ekimi

Verteks bölgede saç ekimi konusundan bahsedecek olursak; saçlarının tepe bölgesinde dökülme problemi yaşayan kişiler, aynaya baktıklarında ön taraftaki dökülmeler kadar verteks bölgelerindeki dökülmeyi göremediklerinden ötürü, alın bölgesinin üstünde meydana gelen dökülme problemleri, kişinin kendisi tarafından daha rahat gözlemlendiği için verteks dökülmelerini kendilerine pek fazla  sorun etmeyebilirler. Verteks bölgesinde meydana gelen dökülme, diğer bölgelerle birleştiğinde, görsel olarak çok daha fazla problem oluşturabilmektedir. Buna mukabil ise, Verteks bölgede Saç ekim işlemi, saçın diğer dökülen kısımlarına göre daha profesyonel bir uygulama ve incelik gerektiren bir uygulamadır, Öyle ki, verteks bölgesinde kan dolaşımı, diğer bölgelere göre daha az olduğundan, saç tellerinin kendine has dönüş açısını doğal olarak yakalamak oldukça zor bir uygulama gerektirdiğinden, bazen de uygun sayıda saç dokusunu transfer etme şansı olmamasından dolayı, tepe bölgedeki saç ekimi işlemleri, diğer bölgeler kadar başarılı sonuç vermeyebilmektedir. Saç ekimi uygulaması yapılacak merkezi ve ekibin profesyonelliği de, alınacak sonucun başarısı ile doğru orantılı olacaktır.

Saç Ekimi Tepe (Verteks) Bölgesi Başarı Oranı Nedir?

Saç ekimi tepe bölgesi başarı oranı; saç dökülmesi problemi yaşayan kişinin genetik yatkınlık, hormonal durumu gibi kişisel özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor olmakla birlikte, günümüz koşullarında estetik cerrahi uygulamalarının teknolojik gelişmelerle birlikte paralel ilerlemesi sonucunda %90, %95 ‘lere ulaşmıştır ve saç ekimi işlemi neticesinde bu oranlara ulaşabilmek oldukça yüksek bir başarı ölçüsü sayılabilmektedir. Genellikle tepe bölgesindeki başarı oranını yüksek ölçüde yakalamak, saçın diğer bölgelerine göre oranla daha zor ve yüksek ölçüde dikkat gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle saç ekimi yaptırmadan önce parametrelerin ölçülerek uygun tekniğin belirlenmesi, başarı oranının doğru tahmin edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Verteks Alanda Saç Ekiminde At Kuyruğu Sorunu 

Verteks alanda saç ekiminde at kuyruğu sorunu, saç ekimi uygulamalarında karşılaşılması istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu problemle karşılaşmanın en temel nedeni, tepe bölgelerine yapılacak ekim işlemlerindeki zamanlama hatasından kaynaklanmaktadır. Verteks bölgeye saç ekimi uygulaması gerçekleştirilirken, doğru zamanı iyi tespit etmek, saç ekimi sonrasında  etraftaki saçların döküleceği zaman   sadece tepe bölgede adeta bir at kuyruğuna benzeyen görüntünün oluşmasına engel olacaktır.  Ekim işlemi yapılmadan önce, kişilerdeki saç dökülme hızı ve diğer faktörler gözönünde bulundurularak doğru bir strateji belirlenmesi, bu tip problemlere maruz kalmamak açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Verteks Alanda Saç Ekiminde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Verteks alanda saç ekiminde, sabırlı davranmak ve süreci zamana yaymanın en verimli sonucu alacağı bilincine sahip olmak oldukça önem arzeder. Verteks bölgede maksimum oranda sonucu gözlemleyebilmek için ve saçların naturel bir şekilde form kazanmaları için ortalama bir yıl gibi bir süre beklemek gerekmektedir. Verteks bölgede saç derisindeki kan dolaşımının diğer bölgelere göre daha az olması, saç derisinin; başın diğer bölümlerine oranla daha kalın ve sert olması, saç köklerinin beslenmesini azaltan etkenler arasındadır, dolayısıyla bu bölgedeki performans, diğer bölgelerden daha yavaş ve uzun bir süreç alabilmektedir. Saçlarda meydana gelen bölgesel açılmalar takip edilerek devam edip etmediği ve saç ekimi işlemine hazır bir dereceye gelip gelinmediği tespit edilmeli ve planlama bu doğrultuda yapılmalıdır. Doktor önerisi ile gerekli görüldüğünde, verteks bölgeye uygulanabilecek ilaç ve krem tedavileri, bekleme sürelerinde ve  çeşitli aşamalarda tedaviyi desteklemeye yardımcı olacaktır.

Verteks Alan Nedir?

Verteks alan nedir, sorusu, kısaca belirtmek gerekirse; kafanın en tepe noktasını kapsayan bölge olarak cevaplandırılır. Kadınlarda ve erkeklerde en çok saç dökülmesinin yaşandığı ve genellikle ilk başlangıcın gerçekleştiği alan olarak bilinmektedir. Genetik yatkınlık, yüksek stres altında kalmak, hormonal dengesizlikler gibi nedenlere bağlı olarak, kişilerde diğer bölgelere göre daha az kanlanma bulunan verteks alandaki saç kökleri, zaman içinde  zayıf düşmeye ve dökülmeye başlamaktadır. Bölgede tekrar büyümeyen saç kökleri, kişileri  saç ekimi tedavisine yöneltmektedir.

Verteks Saç Ekimi Sonuçları Neye Göre Değişir?

Verteks saç ekimi sonuçları neye göre değişir diye sorulacak olursa, en büyük etkenin saç kökünün genel yapısı olduğu söylenebilir, her bireyde saç yapısı farklılıklar arzettiğinden, büyüme hızı, kalınlık, cinsiyet gibi detaylar sonuçları etkilemekte büyük öneme sahip olan faktörlerdir. Günümüz koşullarında, araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ulaşılan seviyedeki saç ekim tekniklerinde, yüksek oranda dökülmelerde dahi son derece verimli sonuçlar alınabilmektedir. Geçmiş yıllara göre gelişen teknoloji ve saç ekim alanında kazanılan tecrübeler doğrultusunda, çalışmalar her geçen gün daha da ileriye taşınmakta ve güncellenmektedir.

Verteks Bölgesi Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Verteks bölgesi saç ekimi nasıl yapılır, açıklayacak olursak; tepe bölgede her saç telinin dönüş yönü kendine özgü bir stilde olduğundan, natürel bir dönüş formu oluşturmaya çalışılması birinci kural olarak olarak esas alınır. Uygulama sonrasında saç ekimi gerçekleştirilen alanlara kıyasla, daha az verim alınan bir bölge olması dikkate alınarak ekim planı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Verteks bölgesinde çalışmak diğer bölgelerden çok daha titiz bir prosedürü ve zamanı kapsamaktadır. Dikkatli ve özenli bir çalışmanın sonucu olarak bekleme süreleri de nihayete erdiğinde, başarılı ve doğal bir görüntü yakalanmış olur.

Verteks Saç Dökülmesi Neden Olur?

Verteks saç dökülmesi neden olur diye düşünecek olursak, gerekçeleri arasında en önemli etkenin ırsi dediğimiz genetik faktörlerden kaynaklandığını sıralamakla açıklamaya başlayabiliriz. Aşırı strese maruz kalmak gibi psikolojik nedenler de dökülme konusunda büyük ölçüde etkilidir. Bunun yanı sıra hormon mekanizmasındaki bozukluklar, ilaç kullanımından kaynaklanan yan etkiler  gibi nitelendirebileceğimiz etkenler de saç dökülmesine, özellikle ve sıklıkla rastlanan verteks bölgesindeki dökülmelere yol açabilmektedirler. Toplumda sıklıkla erkek bireylerde karşılaşılan tepe bölgesinde meydana gelen şekliyle kendini gösteren dökülme sorunu, ilerleyen yaş nedeni ile doğru orantılı olarak kadınlarda da yüksek oranda gözlemlenebilmektedir.